tattooeducation.se

Kommande event / Schema 2023

Schema 2023!

Vi har tillsammans med SRT bestämt att ni kan visa upp anmälan för
att sedan bli medlemmar i SRT och kan då teckna försäkring.

______________________________________________________

Hygigene Lecture for Tattoo & Piercing Artists
(only for artist openly working in studio)

DATE: Sunday first of October  (1/10) 2023 (in ENGLISH)
LOCATION: Stockholm, Södermalm – Ersta Konferens & Hotel.
TIME: 10.00-17.00
PRICE: 2000 sek ex. VAT/person (2.500 incl. VAT)
LAST DATE TO APPLY: First of September (1/9) 2023

FOR INFORMATION & TO APPLY, PRESS HERE

Diploma issued.

______________________________________________________

Hygienföreläsning alla stickande & skärande verksamheter
(endast öppet verksamma) 

DATUM: Fredag 20/10 2023
PLATS: LOMMA
TID: 09.00-17.00
INBJUDAN SKER VIA LOMMA MILJÖ & HÄLSA

______________________________________________________

Bas-och hygienföreläsning Tatuerare & Piercare
(endast öppet verksamma) samt SRT:s Årsmöte!

DATUM: Lördagen 25/11 2023 OBS! Nytt datum!
(föreläsning på SVENSKA) 
PLATS: GÖTEBORG
TID: 09.00-17.00 + SRT:s årsmöte 18.00-20.00
SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 10/11

FÖR MER INFORMATION & ANMÄLAN !

______________________________________________________

Bas-och hygienföreläsning Tatuerare & Piercare
(endast öppet verksamma)

DATUM: Lördagen 9/12 2023 (föreläsning på ENGELSKA) 
PLATS: MALMÖ
TID: 10.00-17.00
SISTA ANMÄLNINGSDATUM: 20/11
ANMÄLAN GÖRS TILL: tattoo@batista.se

TPE är ej arrangörer utan Jens Bergström är inbjuden till Malmö för
att hålla i en hygienföreläsning på engelska.

______________________________________________________

VI JOBBAR FÖR ATT FÅ FRAM ETT GODKÄNT DIGITALT MATERIAL!

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________

Genomförda event

*12/11 2022 – Bas-och hygienföreläsning för tatuerare i Malmö

*8/10 2022 – Bas-och hygienföreläsning för tatuerare/Oslo, Norsk Tattoo Union var arrangör

*22/8 2022 – Digital föreläsning för blivande steriltekniker

*24,25 &27/5  2022 – Speach at Coallition For Tattoo Saftey/Las Vegas/USA

*15/5 2022 – Hygiene lecture in English/Sthlm

*14/5 2022 – Bas-och hygienföreläsning för tatuerare/Sthlm

*14/11 2021 – Hygiene lecture in English/Sthlm

* 13/11 2021 – Bas-och hygienföreläsning samt SRT:s årsmöte i Sthlm

* 1/9 2021 – digital föreläsning för blivande steriltekniker.

* 3/2 2021 – Hygienföreläsning för medlemmar i SHR i Sthlm. Digitalt.

* 10/2 – Hygienföreläsning för medlemmar i SHR i GBG.

*26/1 – We arranged a hygiene lecture for non Swedish spoken tattoo artist that work in Sweden.

*24/1 – Höll vi i en halvdag för kosmetiska tatuerare/dermatologer för SHR i STHLM.

*16/11 – Var vi i Göteborg för en hygienföreläsning samt SRT hade sitt första årsmöte i GBG efteråt!

*19/9-23/9 Jens var en av talarna i Chicago på Cidescos stora konferens!

* 16/9 2019 – Hade vi en hygienföreläsning för SHR:s medlemmar i Stockholm.

* 14/9 2019 – Var vi tillbaka till underbara Oslo och hade en hygienföreläsning för Norsk Tattoo Union!

* 27/8 2019 – Jens hade årliga föreläsning för blivande steriltekniker i Uppsala.

* 25/5 2019 – En underbart givande föreläsningsdag för första gången i Malmö för 45 st tatuerare/piercare!

* 10/5 2019 – Hade vi ett glatt gäng miljöinspektörer samt representanter från Socialstyrelsen på en work-shop i en tatueringsstudio!

* 4/5 2019 – Var vi i Stockholm och hade hygienföreläsning för 45 st härliga tatuerare!

* 8/4 2019 – Hade vi återigen en föreläsning för SHR:s medlemmar i Göteborg.

* 26/3-28/3 2019 – Hölls ECTP konferensen i Bern denna gång och Jens höll i ett framförande.

17/3 2019 – Var det dax att åka ner till Independent Artists i Köpenhamn för 12:e gången, vilket vi var mycket glada för.

*
18/2  – startade vi 2019 med att Jens höll en föreläsning för SHR:s medlemmar i deras nya lokaler på Dalagatan i Stockholm.

* Årets sista föreläsning i bas-och arbetsplatshygien hölls i Oslo för Norsk Tattoo Union den 8/12 2018!

* Vi åkte ner till Jönköping den 30/11 och höll i en praktisk del för miljöinspektörer som vi kallar Kurs 2.0.

* Den 17/11 2018 höll Sveriges Registrerade Tatuerare sitt årsmöte i Stockholm och innan höll vi i en hygienkurs.

* Las Vegas tur var det den 4/11 2018 då Jens var inbjuden till en panel för Coalition for Tattoo Saftey. Ca 200 deltagare!

* Den 28/10 2018 var det dax för en till tripp till Köpenhamn och Independent Artists Denmark för bashygienföreläsning!

* 1/10 i Göteborg och 22/10 i Stockholm höll Jens i en bashygienföreläsning för SHR:s medlemmar.

* Den 7/9  2018 talade Jens på 66th CIDESCO Congress 2018!

* Den 29/8 2018 var Jens Bergström i Uppsala och höll i en presentation för blivande steriltekniker!

* 26/5 2018 var det tatuerarna i Sveriges tur med bashygien som hölls i Sthlm.

* 8/4 2018 var vi för 10:e gången i Köpenhamn och höll bashygien för tatuerarna i Danmark.

* Vi började nya året 2018 med tre föreläsningar för Sveriges Hudterapeuters Riksförbund – Umeå 3/2 – GBG 10/2  – Sthlm 10/3!

* Årets sista föreläsning hölls 18/11 i Sthlm för tatuerare innan deras årsmöte för SRT!

*Lördagen den 28/10 höll i en föreläsning för SHR (Sveriges Hudterpeuters Riksförbund)

*För nionde gången i Danmark höll TPE en bashygienkurs den 15/10 2017!

*Den 4/10 2017 var TPE i  Jönköpings och höll i en heldag uppdelad med miljöinspektörer på FM samt
stickande och skärande verksamheter på EM, ang hygien och vilka föreskrifter som faktiskt gäller.

* Jens från TPE håller en föreläsning för fjärde året i rad för nyeximinerade Steriltekniker i Uppsala den 31/8 2017!

*54 st deltagare hade vi på vår bashygien föreläsning i Köpenhamn den 19/3 2017!

*Lördagen den 19/11 2016 annordnade SRT sitt årliga årsmöte och vi höll i bashygien!

*För sjunde gången var TPE i Köpenhamn den 16/10 2016 och föreläste i bashygein.

*Jens Bergström var inbjuden den 21/9 2016 till Gävle Kommun för att berätta om branschorganisationens
syn på hur egenkontroll och hygien bör fungera vid tatuering inklusive färghantering.

* Den 2/9 2016 höll Jens Bergström i TPE för tredje året i rad en föreläsning för blivande steriltekniker i Södertälje.

*Jens Bergström kommer talade på konferensen Euro Sciene Open i Manchester 27/7 2016 om vikten av hygienutbildade tatuerare samt
faran med olovliga verksamheter.

*För sjunde gången i Danmark men första gången i Billund höll TPE en bashygienkurs den 15/5 2016!

*Den 22/4-26/4 2016 anordnade TPE tillsammans med SVENSKA TATUERINGSMÄSSAN utbildning i samband med mässan i Norrköping.
Vi hade bashygien, Horimatsu föreläste om Japansk tatueringshistoria, Jens informerade om faran med hemmatatuering samt höll i en
basporträttkurs. Ett mycket uppskattat event!

*För sjätte gången var TPE återigen inbjudna av Independent Tattoo Artists i Danmark att föreläsa i
Arbetsplats-och bashygien. Detta skedde 21/2 2016.

*Arbetsplats och-bashygien för tatuerare genomförd i Göteborg 3/10 2015 samt Stockholm + SRTs årsmöte 14/11 2015!

* Ubildningsdagar i Göteborg 2/10 2015 Stockholm 13/11 2015 för miljöinspektörer!

* 24 augusti 2015 föreläste Jens för steriltekniker igen! Så kul att TPE har blivit en återkommande föreläsning i deras utbildning!

* Söndagen den 5/7 2015 var vi återigen i underbara Köpenhamn för att hålla kursen i arbetsplats -och bashygien för
Uafhaengige Tatovoer!

* Söndagen den 22/2 2015 var vi i Köpenhamn igen för att hålla kursen i arbetsplats -och bashygien för
Uafhaengige Tatovoer!

* Söndagen den 30/11 2014 åkte vi återigen ner igen till Danmark/Köpenhamn men för att hålla kursen i arbetsplats -och bashygien
för Uafhaengige Tatovoer!

* Söndagen den 23/11 2014 var TPE i Danmark/Köpenhamn och föreläste  i  arbetsplats -och bashygien för
medlemmarna i DTL – Dansk Tatovoer Laug.
http://dansktatovoerlaug.dk/

* Lördagen den 15/11 2014 hölls SRT årsmöte och TPE föreläste i arbetsplats -och bashygien för öppet verksamma tatuerare.

* Den 26/8 2014 var Jens Bergström återigen en av föreläsarna för avgångseleverna på
Sterilteknikerutbildningen. En mycket givande dag!

* Den 25/5 2014, var det dax igen att åka ner till Danmark för ännu en arbetsplats –
och bashygienföreläsning för medlemmarna i DTL!

* Lördagen den 17/5 2014 hölls återigen en arbetsplats -och bashygien för öppet verksamma tatuerare.

* Utbildningsdag riktad mot miljöinspektörer, hölls fredagen den 9/5 2014  i Stockholm.
Hur bör en besiktning gå till, vad bör en miljöinspektör känna till om tatuering & piercing,
vilka frågor bör ställas vid besiktning, hur kan vi stoppa hemmatatuerandet?

* 16 mars 2014. Tattoo and Piercing Education Scandinavia höll i en arbetsplats -och bashygienföreläsning i
Danmark för medlemmar i  DTL – Dansk Tatovør Laug.

* 16-17 november 2013. TPE håller i en föreläsningshelg riktad mot tatuerare & piercare. Det var bashygien,
huden & dess sjukdomar samt fotokurs. SRT & ASAP höll även i sina årsmöten under denna helg.

* 4 oktober 2013. Jens Bergström/Tattoo and Piercing Education Scandinavia håller en föreläsning för 350 st gymnasieelever
på Palmkrantzskolan i Östersund om faran att tatuera sig i olovliga miljöer/verksamheter.

* 27 Augusti 2013. Jens Bergström/Tattoo and Piercing Education Scandinavia håller en föreläsning för steriltekniker vid Hagbergs folkhögskola.

* 16 Mars 2013 – Heldagsföreläsning i Bashygien, Arbetsplatshygien samt information ang nya färglagen.

* 9-11 November 2012 – föreläsningshelg för professionella tatuerare och piercare. SRT:s och ASAP:s årsmöten samt bashygienskursen tog plats under denna helg på Lidingö i Stockholm.  Blev en helt fantastisk helg!

”Hög kvalitet, inspirerande, stort engagemang och mycket bra stämning!”
                               ”Kreativt, socialt, utvecklande och bildande”
”Bra upplägg och hög kvalitet på föreläsarna”
                               ”Ett fantastiskt bra initiativ! Fortsätt med detta!”

 ”Välorganiserat, bra kurser, mycket lärdom, fint boende, allt var bra helt enkelt!”
                     ”Valet av plats, att få träffas i en annan miljö och MATEN!”

* Nationella Tillsynsprojektet 2011-2012 – Socialstyrelsen i samarbete med SRT och ASAP för att förbättra miljöerna för utövande av piercing och tatuering.

* 30 November 2011- Medicinstuderande karolinska institutet, tatueringens påverkan på och i huden. Tillsammans med Klas Nordling.

* 19 Januari 2011- Vidarekurs för miljöinspektörer. Föreläsare: Jens Bergström och Johan Lexhagen.