tattooeducation.se

NTP

Nationella tillsynsprojektet

Nationella tillsynsprojektet är det första samlade tillsynsprojektet i sitt slag. Avsikten med projektet är att dels utbilda miljöinspektörerna i Sverige genom att ge dem verktyg för att på ett bredare sätt kunna göra bedömningar om huruvida lokaler lämpar sig för tatuerings- och piercingverksamhet. Man vill också hitta nya vägar att nå gråzonen, alltså de som tatuerar och piercar olovligt och utanför de gällande rekommendationerna i t.ex. hemmiljö. Nya regelverk rörande hygienkunskaper är inte planerat i detta projekt, men det finns en tydlig ambition från både branschen och Socialstyrelsen att man på sikt skall se över detta också. Kunskaperna idag rörande hygien och ingreppet kan förbättras avsevärt genom utbildningar. Det är dock redan en stark rekommendation från socialstyrelsen att utövaren förkovrar sig i de utbildningsmöjligheter som finns tillgängliga, detta under egenkontrollagarna. Projektet är format av Socialstyrelsen och man har tagit in experter för ändamålet för att kunna jobba med så stor bredd som möjligt.

Jens Bergström, ordförande för SRT

Jens Bergström, ordförande SRT

Vi på Tattoo Education Scandinavia satt under
2012 med i Socialstyrelsens referensgrupp, i egenskap av expertrådgivare för tatuerings- och piercingbranschen. Vi representerar även de just nu aktiva branschorganisationerna ASAP – Association For Safe Piercing och SRT – Sveriges Registrerade Tatuerare.

Vi bidrog med kunskaper om hygien och kundsäkerhet till projektet. Vi tillhandahöll information om hur man sätter upp en säker studio och hur man förhåller sig till egenkontroll lagarna och rutinerna kring detta. Miljöinspektörerna fick följa med in i tatuering och piercingvärlden via föreläsningar och vi skapade verktyg för en säkrare miljö både för kund och utövare. Under hösten 2011 så hölls 3 separata seminarier för miljöinspektörer runt om i landet. Seminariernas innehåll och föreläsare hittar ni på Socialstyrelsens hemsida.